Co nabízíme

  • individuální přístup a motivace ke každému dítěti dle jeho potřeb
  • klidné prostředí rodinného typu
  • spolupracujeme s rodiči a vedeme děti k citovému, psychickému a tělesnému rozvoji
  • dbáme na dodržování správných hygienických návyků
  • učíme děti samostatnosti při práci a sebeobsluze
  • klademe důraz na pobyt dětí venku a seznamujeme je s okolní přírodou
Podmínky přijetí:
  • přijímáme děti od 2 do 5-ti let
  • přijímáme děti v průběhu celého roku, pokud není naplněna kapacita

DENNÍ ROZVRH

7:00 - 9:00
příchod dětí do školky, volná hra dle individuálního zájmu dítěte pod dohledem učitele

9:00 - 9:30
ranní cvičení a hry

9:30 - 10:00
hygiena , dopolední svačina

10:00 - 11:30
výukový program, pobyt venku

11:30 - 12:45
oběd, hygiena

12:45 - 14:15
polední odpočinek

14:30 - 15:00
odpolední svačina

15:00 - 17:00
odpolední činnosti


V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům jako jsou Vánoce nebo Velikonoce apod.